ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

                   


                      
                 

 - ประกาศโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ราคากลาง รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องระบบปฏิบัติการ&n

p;&nbs- ร่างขอบเขต (Terms of Reference : TOR)
&nbs
 แบบรายละเอียดของบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล


 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)