ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ


ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา/ ปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  "NEW"
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2561 "NEW"
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 "NEW"
แบบฟอร์ม Student Care
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปี ๕๙
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) ครู ปี 2559
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ส่วนหน้าคำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1/2561 "NEW"
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1/2561 "NEW"
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                 
                    

                               

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.