ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

                          

ระเบียบทรงผม
คำสั่งโรงเรียน
ข้อปฏิบัติในห้องเรียน