ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

   กลุ่มบริหารงบประมาณ

                          

 

            - บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

           - เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

           - เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           - ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           - ราคากลาง รายการซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

 

  >>>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

    

 

         - ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาขายหนังสือเรียนพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

        - ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาขายหนังสือเรียนพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก

 

>>>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนและปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารเรียน 5 สำหรับ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)