ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

    กลุ่มบริหารวิชาการ

                          

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และสอนชดเชย