ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
                                                                                                                                                                       

googlefackbooktwitteryoutube


February 19, 2014

 

 

คลิกรายละเอียด

 

นักเรียน ม. 3 และ ม.6 ที่สอบแก้ตัว สามารถติดต่อเบอร์โทรครูผู้สอนตามรายชื่อข้างล่างนี้

 

 

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

 

ผลสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องพิเศษ)

ผลสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องพิเศษ)

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2563

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

คลิ๊กภาพ

ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย (SESA)

 

คู่มือการลงทะเบียนเข้าระบบ School - SESA    

          

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร     

 


 
 
     
           
 
 
   

 


                            

                      

 

                     » ส่วนหน้าแผนการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องการประกันภัย

                     » รายงานผลการดำเนินงานโครงการ   บูรณาการการเรียนการสอนประกันภัยในโรงเรียน

          
  
                


                 » บทความ

                     - สอนอย่างไรให้นักเรียนไม่ติด 0  ร  มส.

                            - แบบสอบถามลักษณะของครูที่นักเรียนต้องการ และไม่ต้องการของนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

                               - นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ 3PC MODEL 

                               - การบริหารงานวิชาการ

                               - การบริหารงานงบประมาณ                          

 ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน

 

   

   

   

   

  

   

   

     

       

     

   

     


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.