ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 


                            

 

 

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมเปลี่ยนแปลงตารางเรียนในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

googlefackbooktwitteryoutube


 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2563

 

 ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน


 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.