ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
..............................................................................................................................................................................

googlefackbooktwitteryoutube


February 19, 2014

 

          » โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทอง กรุงเทพมหานคร จาก ๒ รายการ ดังนี้ ๑. การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3, ๒. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

          » จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ โดยวิธีตกลงราคา (สำหรับโรงเรียนในฝัน) คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

           » การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาลัย ระยะที่ ๒"(โครงการ วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปิดรับสมัครวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sci.tsu.ac.th/sci/ หรือ  http://scius.most.go.th )


                                


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.