ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 

              

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

   

 

ตารางสอนของครู และตารางสอนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลิงค์จากกลุ่มบริหารวิชาการ

 

 
googlefackbooktwitteryoutube

 

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬามวยปล้ำ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยมคม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563


 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2563


 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 
 
 
     
 
 
     


 

             - บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

             - เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

             - เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             - ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             - ราคากลาง รายการซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

>>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            - ขอเชิญชวนร่วมเสนอราคาขายหนังสือเรียนพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

            - ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาขายหนังสือเรียนพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก


>>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนและปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารเรียน 5 สำหรับ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          

คลิกข่าวการศึกษาทั้งหมด
Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.