ติดต่อเรา
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
320 หมู่ 9   ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เบอร์โทรศัพท์ 074624412 เบอร์โทรสาร 074624412
Email : papayompit@pyk.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน