กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.68 KB
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน-ว9 ปีงบ2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.27 KB
คำสั่งสอนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เทอม 2/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.86 KB
ประกาศโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.82 KB