กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.34 KB
PSAR โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB