กลุ่มบริหารงบประมาณ
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
 
การจัดจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.5 KB
การจัดซื้อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.9 KB
รายงานข้อมูล DMC
รายงานข้อมูล DMC ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 

รายงานข้อมูล DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 64
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.73 KB