ประกาศ
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ
ประกาศโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรับสมัครครู วิชาเอกสังคมศึกษาฯ และวิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประกาศ เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 9-13 มีนาคม 2565
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี”